Functieverandering agrarische locatie

Functieverandering

Denkt u over het beëindigen van uw agrarische onderneming dan kunnen wij in kaart brengen wat de verschillende mogelijkheden zijn. De overheid biedt hiervoor verschillende regelingen. Deze staan ook wel bekend onder de term 'ruimte voor ruimte', 'rood voor groen', VAB beleid of functieverandering. De precieze regeling en de mogelijkheden zijn afhankelijk van het gebied, de gemeente en de regio waarin uw bedrijf gelegen is. Afhankelijk van de beschikbare te slopen oppervlakte aan overbodig geworden agrarische opstallen kunnen er één, twee of meer woningen worden gebouwd. Maar ook wanneer u een gedeelte van uw landbouwgronden om wilt vormen naar natuur kunnen wij voor u een ontwerp maken en bovendien de verschillende subsidies voor u aanvragen. In dit traject brengen wij eerst in kaart wat de verschillende mogelijkheden zijn, waarbij wij het te behalen rendement niet uit het oog verliezen. Op basis van een eerste schetsplan gaan wij in overleg met de gemeente of provincie waarna het schetsplan in overleg met u uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. Wanneer overeenstemming met de gemeente is bereikt, kan gestart worden met de wijziging van het bestemmingsplan. Ook deze vaak ingewikkelde en tijdrovende procedure begeleiden wij graag voor u. Indien nodig vragen we vergunningen aan, offertes op en overleggen we met overige belanghebbenden. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>