Landschapsontwerp en landschappelijke inpassing

schetsDe landschapsarchitecten van Agroplan geven op basis van zorgvuldige inventarisatie van de situatie en het landschap ter plaatse, kaartmateriaal en beleidsdocumenten al snel een beeld van de mogelijkheden op uw locatie. Wij vertalen uw wensen in een gefundeerd en realistisch ontwerp specifiek voor uw locatie. Ook maken wij schetsvoorstellen (praatprenten) om met opdrachtgevers, de gemeente en eventueel andere betrokkenen het gesprek aan te gaan, waarna deze desgewenst uitgewerkt kunnen worden tot een gedetailleerd ontwerp. Wij kunnen ontwerpen en beplantingsplannen maken voor de inpassing van een nieuwe stal, voor de omvorming van agrarisch naar wonen of bijvoorbeeld voor een Natuurschoonwet landgoed. Neem gerust contact met ons op voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>