Maatlat Duurzame Veehouderij

Sinds 1 januari 2011 is de Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid met het thema Bedrijf en Omgeving, binnen dit thema kan Agroplan agrarische ondernemers ondersteunen met het behalen van het gestelde ambitieniveau.
 
Door een nieuwe stal te bouwen conform de voorschriften vanuit de Maatlat Duurzame Veehouderij kan u als agrarisch ondernemer gebruik maken van verruimde afschrijvingsmogelijkheden middels de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil-regeling). Doordat Agroplan gespecialiseerd is in het opstellen van landschappelijke inpassings- en beplantingsplannen, kan Agroplan agrarische ondernemers van dienst zijn binnen het criteria Landschap.
 
Uitgebreid beplantingsplan
Door het opstellen van een beplantingsplan kan voor het criteria Landschap relatief eenvoudig 5 punten worden behaald. Het doel van dit beplantingsplan is het landschappelijk inpassen van de nieuw te bouwen stal. Conform de voorwaarden vanuit de Maatlat wordt het beplantingsplan opgesteld door één van onze erkende deskundigen. Tijdens de planvorming wordt in overleg met de ondernemer extra aandacht besteed aan het waarborgen van de functionaliteit van het erf.
 
Landschappelijk en architectonisch ontwerp
Naast het beplantingsplan kan een veehouder ook kiezen voor een landschappelijk en architectonisch ontwerp, waardoor de maximale 50 punten worden behaald. Om aan de voorwaarden te voldoen dient één van onze landschapsarchitecten/-ontwerpers op het gebied van landschap samen met een geregistreerde architect (voor de bouw van de stal) een landschapsplan en een architectonisch plan op te stellen voor het gehele bedrijf. In de ontwerpfase wordt diverse malen in overleg getreden met de agrarische ondernemer, om zo een plan te krijgen welke voldoet aan de wensen van de ondernemer.
 
Klik hier voor onze folder over de Maatlat Duurzame Veehouderij

 

   

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>