Multifunctionele landbouw

Als u op zoek bent naar verbreding van uw landbouwbedrijf dan is een goed gefundeerd ruimtelijk planontwerp onontbeerlijk. Daarnaast wilt u ook van meet af aan weten wat er in financiële en bedrijfstechnische zin 'onder aan de streep' over blijft. De landschapsarchitecten en bedrijfsadviseurs van Agroplan slaan daarom voor u de handen in één. Wij werken hierbij volgens een stappenplan:

Bedrijfstest

De kansen en bedreigingen op planologisch- en gebiedsniveau worden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt op welke manier u met uw onderneming kunt inspelen op de vele mogelijkheden die de verbrede landbouw kan bieden. Scoort uw bedrijf hoog dan zijn er relatief veel mogelijkheden en vice versa. Daarnaast testen wij de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de ondernemer.

Schetsplan

Aan hand van de mogelijkheden die uit de bedrijfstest naar voren komen, maken wij een schetsplan, waarbij er op bedrijfsniveau gevisualiseerd wordt hoe uw bedrijf er uit komt te zien als u de kansen die er zijn optimaal benut. Vanzelfsprekend zal het schetsplan aan relevante gebieds- en bestemmingsplannen worden getoetst.

Bedrijfsplan

Op basis van de financiële- en bedrijfstechnische situatie en het schetsplan wordt er in kaart gebracht wat uw bedrijf bij optimale benutting van de mogelijkheden aan rendement kan creëren.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>