U bent hier: Agroplan / Nieuws / Agroplan op Samen voor Natuur 2010

Agroplan op Samen voor Natuur 2010

'Samen voor Natuur' is een jaarlijks terugkerende kennisdag voor natuurbeheerders met dit jaar 'Future Proof' als thema. Agroplan zal op deze dag een presentatie geven over de wijze waarop natuur, landschapselementen en waterberging binnen het agrarisch bedrijf kunnen worden ingezet. Door middel van actuele casussen zal inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze natuur- en landschapsbeheer een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstgerichte en duurzame agrarische bedrijfsvoering.

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief