U bent hier: Agroplan / Nieuws / SMK publiceert certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij 7.1 (2013)

SMK publiceert certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij 7.1 (2013)

Het gewijzigde certificatieschema (7.1) voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is geldig van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.

Voor de herziening van MDV7.1 voerde Wageningen UR Livestock Research het onderliggende onderzoek uit. SMK coördineerde het ontwikkeltraject en organiseerde de inspraakronden. Er werden voor de MDV7.1 geen aanvullende duurzaamheidsthema's ontwikkeld. Wel zijn de twee nieuwe diercategorieën vleesvee- en geitenstallen toegevoegd. MDV7.1 heeft beperkte wijzigingen ondergaan ten opzichte van MDV6.1. Het gaat om :

• de aanvullende besluiten uit 2012 zijn ingevoegd;

• een aantal beschrijvingen is aangepast en verduidelijkt (o.a. harmonisatie criteria duurzame energie);

• er zijn enkele keuzemaatregelen toegevoegd;

• het ambitieniveau (minimaal te behalen punten) is voor enkele thema's verhoogd.

In de Milieulijst 2013 van de MIA- en Vamilregeling zijn de codes voor ‘Duurzame melkgeiten- en vleesveestallen' nog niet opgenomen, omdat de staatsteunprocedure daarvoor nog niet is afgerond. Bij goedkeuring vanuit Brussel kan een aanvullende publicatie van de Milieulijst plaatsvinden om meldingen van investeringen voor deze fiscale regelingen voor melkgeiten- en vleesveestallen mogelijk te maken. (bron: www.SMK.nl)

 

Zie ook onze pagina over de MDV.

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief