U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Functieverandering naar wonen in de Gelderse Vallei

Functieverandering naar wonen in de Gelderse Vallei

Project 1: oude stal
Project 1: te slopen stal
Project 1: analyse landschap
Project 1: schetsplan erf

Toen onze opdrachtgever, een melkveehouder in de Gelderse Vallei, besloten had zijn bedrijf te beëindigen, heeft hij Agroplan ingeschakeld om het functieveranderingstraject te begeleiden.
Na een inventarisatie van de locatie waarbij duidelijk werd welke opstallen gesloopt werden en welke behouden, is in overleg met de opdrachtgevers een ontwerp gemaakt voor de inpassing van een extra woning. Van belang hierbij is om de woningen zo te situeren dat voor beiden voldoende privacy gewaarborgd is, terwijl daarnaast toch de eenheid van een boerenerf blijft bestaan.

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief