U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Functieverandering/ Natuurschoonwet 1928, Veluwe - IJsseldal

Functieverandering/ Natuurschoonwet 1928, Veluwe - IJsseldal

Functieverandering/NSW landgoed
Bestaande karakteristieke monumentale bebouwing
Project in ontwikkeling: nieuwe woning met bijgebouw
schetsontwerp landgoed

Aanleiding

De locatie betreft een monumentale ontginningsboerderij, opgericht in 1870 toen het laatste oerbos (Het Woud) van Nederland werd ontgonnen. De eigenaar heeft hier bijna 40 jaar een akkerbouw- en melkveebedrijf gevoerd. Sinds enkele jaren heeft hij zijn agrarische bedrijf gestaakt en de niet-monumentale opstallen gesloopt. 

Doel

Het omvormen van de agrarische functie naar een woonfunctie en nevenfuncties. Daarnaast wilde de ondernemer de locatie omvormen naar twee landgoederen die gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) 

Werkwijze

Agroplan heeft in samenwerking met Rentmeesterskantoor Noordanus &  Partners het functieveranderingstraject en de  NSW-rangschikking van beide landgoederen begeleid. Middels een principeverzoek met een inrichtingsschets is gestart met de bestemmingsplanprocedure en alle bijbehorende onderzoeken. 

Resultaat

Op 18 november 2011 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In ruil voor de sloop van de melkveestal is naast het perceel een vrijstaande woning met bijgebouw gebouwd, waar de eigenaar gaat wonen. Het voormalig woonhuis en drie monumentale schuren zijn inmiddels beschikbaar voor een woonfunctie desgewenst in combinatie met begeleid wonen, zorgwoningen, beroepsuitoefening aan huis, niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten huis, tuin en/of erf. De agrarische gronden die direct achter de schuren zijn gelegen worden ingericht als natuur. Deze gronden en de bijbehorende gebouwen worden gerangschikt onder de Natuurschoonwet waardoor de cultuurhistorische waarde van deze locatie gewaarborgd blijft en fiscale voordelen worden gerealiseerd. 

Doorwerking

Met de NSW rangschikking blijft de cultuurhistorische waarde van de locatie met  de karakteristieke en monumentale bebouwing behouden. Daarnaast wordt er met de inrichting van de nieuwe natuur aangesloten bij de uitgangspunten en omgevingsfactoren van het nabijgelegen natuurgebied het Beekbergerwoud 

Contact /Meer informatie: ir. M. (Margriet) Snaaijer, margrietsnaaijer@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief