U bent hier: Agroplan / Gebiedsontwikkeling / Integrale gebiedsvisie glastuinbouw

Integrale gebiedsvisie glastuinbouw

huidige situatie
gebiedsontwikkeling
gebiedsvisie glastuinbouw 2030

Aanleiding en doel
Doordat meerdere ondernemers in de glastuinbouw naar een hervestiginglocatie in het rivierengebied worden verplaatst, heeft de gemeente Agroplan gevraagd om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor deze hervestiginglocatie. Het doel van dit onderzoek was antwoord te geven op de ruimtelijke en landschappelijke invulling van glastuinbouw in het rivierengebied waarbij de landschappelijke karakteristieken gewaarborgd en versterkt worden.
 

Werkwijze
Agroplan heeft onder andere een landschapsonderzoek verricht naar de specifieke kenmerken van het gebied. Deze kenmerken plus eisen van de glastuinbouw zijn vervolgens verwerkt in de gebiedsvisie voor de hervestiginglocatie.
 

Resultaat / Ontwerp
Het resultaat is een gebiedsvisie die de ontwikkelingsrichting van het glastuinbouwgebied vorm geeft. Het gebied is gelegen op de overgang van een besloten oeverwal naar de open komgronden. De gebiedsvisie geeft onder andere aan dat voor de ontwikkeling van het kassengebied het contrast tussen open en besloten verder ontwikkeld moet worden. Enerzijds wordt dit bereikt door de positionering van de kassen, anderzijds wordt dit bereikt door de noodzakelijke ruimtes (zoals waterberging) zo veel mogelijk aan de kant van de open gronden te realiseren.
In de gebiedsvisie 2020 hebben enkele ondernemers in de glastuinbouw hun bedrijf verplaatst naar de hervestiginglocatie. In de gebiedsvisie 2030 is een doorkijk gegeven naar de toekomst, waarbij de beschikbare ruimte op de hervestiginglocatie volledig is benut.
 

Doorwerking
Naar aanleiding van de gebiedsvisie van Agroplan heeft de gemeente concrete stappen ondernomen voor verdere invulling van dit glastuinbouwgebied.

Meer informatie:
ing. E. Zark, landschapsontwerper
tel: 06-24163834, erwinzark@agroplan.nl
 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief