U bent hier: Agroplan / Landschappelijke inpassing / Landschappelijke inpassing nieuwe varkensstallen, Gelderse Vallei

Landschappelijke inpassing nieuwe varkensstallen, Gelderse Vallei

Image
huidige situatie
de historische kaart laat zien dat vroeger het gebied kleinschaliger was
doorsnede locatie laat afstand van beplanting tot gebouwen zien

Aanleiding
Een agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht wil graag zijn locatie uitbreiden met nieuwe varkensstallen. De gemeente heeft verzocht om een landschappelijke inpassing van de nieuwe stallen.

Doel
Het doel van dit project is de realisatie van twee nieuwe varkensstallen.

Werkwijze
In 2009 is rentmeesterskantoor Noordanus & Partners gestart met de planologische procedure voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Hiertoe heeft Agroplan in maart 2010 het landschappelijk inrichtingsplan opgesteld waarbij het verleden als inspiratiebron is gebruikt. Door oude landschapselementen weer terug te brengen, onder andere een dubbele eikenrij, worden de nieuwe stallen ingepast in het landschap.

Resultaat
In mei 2010 heeft de gemeente besloten tot aanpassing van het bouwvlak waardoor in juli 2010 de bouwvergunning voor het oprichten van de varkensstallen verleend kon worden. Eind 2010 was de eerste stal gereed.

Doorwerking
Door het herstellen van een landschapselement zoals de eikenrij wordt een stukje cultuurhistorie weer zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke ecologische doelstellingen doordat aan de eikenrij een onderbegroeiing van struiken wordt toegevoegd.

Contact 
Ir L. (Lara) de Graaf, Directeur / Landschapsarchitect BNT
tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief