U bent hier: Agroplan / Nieuwe Landgoederen en Natuurschoonwet 1928 / Ontwikkeling nieuw multifunctioneel landgoed in de Gelderse Vallei

Ontwikkeling nieuw multifunctioneel landgoed in de Gelderse Vallei

Nieuw landgoed (NSW)
te behouden boerderij
stapsteen amfibie
concept

Aanleiding en doel
De ‘Nieuwe Landgoederen regeling’ biedt grondeigenaren de mogelijkheid om een aantal landhuizen te realiseren in ruil voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur. Omdat voortzetting van het bedrijf op agrarisch gebied beperkt werd door ontwikkelingen zoals woningbouw en natuur, heeft de ondernemer op deze plek de stap gemaakt om een nieuw landgoed te ontwikkelen.
 
Ontwerp

De boerderij bevindt zich in het kleinschalige landschap van de Gelderse Vallei. Het nieuwe landgoed wordt geen relict uit het verleden, maar een toekomstgericht, multifunctioneel landgoed waar de functies wonen, werken, natuur, bos, landbouw en recreatie met elkaar worden verweven. Dit multifunctionele landgoed van ruim 20 hectare zal onderdeel uitmaken van de groene buffer tussen de stadsrand en een bedrijventerrein. Op het landgoed worden naast vier woningen meerdere functies (werken, landbouw, natuur, recreatie en waterberging) ontwikkeld. De bestaande historische boerderij wordt gerestaureerd. Om de boerderij en de omliggende gronden, welke ruim 200 jaar in het bezit van de familie van de ondernemer zijn, bij elkaar te houden  is het geheel gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Hiermee zal zowel het uiterlijk als de continuïteit van deze locatie gewaarborgd worden.
 
Werkwijze

In nauw overleg met de opdrachtgever heeft Agroplan een inrichtingsplan met bijbehorende landgoedvisie opgesteld

Resultaat
Het ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en de bestemmingsplanprocedure wordt vervolgd.

Doorwerking
De realisatie van dit project draagt bij aan de realisatie van een groene buffer tussen een dorp en een bedrijventerrein. Met het ontwerp van het landgoed wordt daarnaast nog een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap en de versterking van de EHS.

Contact /Meer informatie
Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief