U bent hier: Agroplan / Onderzoek en analyse / Onderzoek ruimtelijke impact, Rivierengebied Utrecht

Onderzoek ruimtelijke impact, Rivierengebied Utrecht

massa ruimte kaart
Onderzoek & analyse
nieuwe bebouwing
Inpassing-bebouwing

Aanleiding en doel
De opdrachtgever heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om een nieuwe sierheesterkwekerij  op zijn perceel te vestigen. De gemeente is van mening dat de kwekerij op deze locatie de openheid van het landschap zal aantasten.
De opdrachtgever heeft Agroplan verzocht een onderzoek te doen naar de ruimtelijke impact van de nieuwvestiging van de betreffende sierheesterkwekerij op het landschap. Het onderzoek is een objectieve weergave, opgesteld door een landschapsarchitect.

Werkwijze
Aan de hand van locatiebezoek en kaartstudies is een analyse gemaakt van het landschap in de huidige situatie. Er wordt uitvoerig ingegaan op de ruimtelijke opbouw van het landschap aan de hand van een historische beschrijving en de huidige ruimtelijke structuur. Daarnaast wordt een waardering gegeven aan het gebied waarin ook dieper ingegaan wordt op de beleving van openheid.

Resultaat
Het rapport toont aan dat de veronderstelde openheid in beperkte mate aanwezig is en dat het historische landschap zo goed als verdwenen is. Daarnaast ligt de locatie op een stroomrug, een landschapstype waar open-heid niet karakteristiek is. Conclusie is dat de beleving van de aanwezige openheid door de nieuwbouw niet of nauwelijks aangestast zal worden doordat deze grotendeels in de horizon op zal gaan. Het advies is zowel de bestaande, als de nieuwe bebouwing te begeleiden met beplanting waardoor het geheel nog beter in de horizon op zal gaan. Bovendien wordt het contrast van een groene horizon naast de open ruimte versterkt waardoor de beleving van openheid juist  zal toenemen.

Contact /Meer informatie
Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief