U bent hier: Agroplan / Projecten / Ontwerp kantoortuin, Zuid Holland

Ontwerp kantoortuin, Zuid Holland

Definitief ontwerp
Tuinarchitectuur: kantoortuin
aanzicht 1
Doorsnede oostzijde gedeeltelijk weergegeven
Doorsnede westzijde

Aanleiding & doel
Het hoofdkantoor van de opdrachtgever is recentelijk uitgebreid met een restaurant gedeelte welke alle gebouwen met elkaar verbindt. Agroplan is gevraagd een nieuw en passend ontwerp voor de buitenruimte te maken. Doel is het creëren van een groene buitenruimte welke zowel voor de medewerkers als voor bezoekers ook een aantrekkelijke verblijfsruimte biedt.

Werkwijze
Eind september 2012 heeft Agroplan het concept  schetsontwerp aangeleverd.
Basis voor het ontwerp is een golfpatroon, refererend aan de maritieme sector waarin het bedrijf opereert. Het concept is na overleg uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en in november is het definitieve ontwerp vastgesteld. De golven worden gevormd door hoogteverschillen aan te brengen in het maaiveld. Dit gebeurt zowel met grond als met beplanting welke bestaat uit verschillende grassen in diverse hoogten. Het patroon van de golven is eveneens doorgezet in de verharding. Het patroon is zowel vanaf de grond als vanuit de hoger gelegen kantoren goed beleefbaar. De stenige kantoren worden verzacht met de vloeiende vormentaal en met de beplanting. Materialisatie, maatvoering en beplantingsplan zijn uitgewerkt naar het niveau waarop de aannemer en hovenier een exacte begroting kunnen maken van de aanleg en beheerkosten. Daarnaast is in samenwerking met kunstenaar Ruud Kuijer een ontwerp gemaakt voor de zitelementen die in de tuin geplaatst worden. Deze zitelementen bestaan uit een  betonnen basismodel bank waar een sculptuur aan is gekoppeld. Ze verwijzen naar het grote kunstobject bij de entree, maar krijgen een meer menselijke maat. De kunstobjecten refereren aan de bedrijfstak van de opdrachtgever.

Resultaat
In de zomer van 2013 is de aanleg van het ontwerp gerealiseerd, de definitieve oplevering vindt plaats in het najaar van 2013.

Contact /Meer informatie
Ir M. (Margriet) Snaaijer, tel: 06 - 206 500 49, margrietsnaaijer@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief