U bent hier: Agroplan / Nieuwe Landgoederen en Natuurschoonwet 1928 / Rangschikking Landgoed onder Natuurschoonwet 1928 in de IJsselvallei

Rangschikking Landgoed onder Natuurschoonwet 1928 in de IJsselvallei

locatie landgoed op historische kaart uit 1900
woning landgoed
schetsplan natuurschoonwet landgoed
legenda schetsplan landgoed

Aanleiding
Bij de melkveehouder, die geboren is op deze locatie, bestond de wens om zijn gronden ook voor de toekomst als één geheel bijeen te houden.

Doel
Door de gronden en de gebouwen te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) wordt aan de wens van de melkveehouder tegemoet gekomen en ontvangt hij daarnaast een aantal fiscale voordelen.

Werkwijze
Agroplan is in 2008 betrokken bij dit project. Samen met de melkveehouder is een inventarisatie van de terreinen en opstallen gemaakt. Daarbij werd duidelijk dat nog niet voldaan werd aan alle voorwaarden. Hiertoe heeft Agroplan een advies opgesteld; met aanplant van een meidoornhaag, enkele knotbomen en een gedeelte extensief graslandbeheer kon op relatief eenvoudige wijze aan de voorwaarden van de NSW worden voldaan. Door zijn eigendommen te rangschikken onder de NSW worden voor de ondernemer fiscale voordelen gerealiseerd, mede hierdoor kan de ondernemer op zijn locatie blijven wonen. Het merendeel van de gronden kan ook na rangschikking agrarisch in gebruik blijven. Een deel van de gronden met geringe agrarische waarde heeft door extensief beheer een natuurbestemming gekregen. Aanvullend heeft Agroplan de subsidieaanvraag voor zowel de meidoornhaag als het extensieve graslandbeheer verzorgd.

Resultaat
In 2009 is de beschikking voor de Natuurschoonwet afgegeven en was de rangschikking van landgoed Appen een feit. In 2010 is de subsidie toegekend en is de meidoornhaag ingeplant. Voor het beheer van de knotbomen en het grasland ontvangt de ondernemer een jaarlijkse vergoeding.

Doorwerking
Met de natuurontwikkeling en de aanleg van opgaand groen wordt de kwaliteit van het ten westen gelegen natuurgebied Het Appenseveld verstevigd. Zowel het natuurgebied als het landgoed maken deel uit van de Ecologische Hoofd-structuur (EHS).

Contact 
Ir L. (Lara) de Graaf, Directeur / Landschapsarchitect BNT
tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl
Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief