U bent hier: Agroplan / Multifunctionele landbouw / Van kalverhouderij naar multifunctioneel bedrijf, Veluwerand

Van kalverhouderij naar multifunctioneel bedrijf, Veluwerand

Multifunctionele landbouw
Kaart waterhuishouding en bodem
De camping na aanleg

Aanleiding en doel 

Familie Blok had de wens hun kalverhouderij uit te breiden met een minicamping, Bed & Breakfast en een boerderijwinkel. Het bedrijf ligt binnen een landgoed dat in bezit is bij vereniging Natuurmonumenten. Het is een kampenlandschap met een afwisseling van bos, natte heidevelden, boerderijen en landbouwgronden. Voor een goede inpassing binnen dit cultuurhistorisch goed bewaarde landschap is Agroplan eind 2011 ingeschakeld.

 

Werkwijze

In overleg met familie Blok, Natuurmonumenten en de gemeente  is een ontwerp gemaakt. In het ontwerp is ook een nieuwe toegangsweg voor het landgoed opgenomen. Na goedkeuring van de gemeente van de plannen heeft Agroplan de aanvraag van de omgevingsvergunningen begeleid.

 

Ontwerp

In het ontwerp is de groenstructuur van de locatie is versterkt op basis van een historische groenstructuur. Middels afwisseling in de dichtheid van de beplanting en het spaarzaam verwijderen van bestaande beplanting is de camping grotendeels aan het zicht onttrokken, terwijl kenmerkende zichtlijnen juist behouden of versterkt zijn.

 

Resultaat

Eind 2012 is gestart met de aanleg van de voorzieningen en de beplanting en in de zomer van 2013 zijn de eerste campinggasten verwelkomd. Klik hier voor de website van de camping.

 

Doorwerking

Naast versterking van de waardevolle beeldkwaliteit van het landschap versterken de landschapselementen ook de positie van de das in dit gebied. Via aaneengeschakelde houtopstanden kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen tussen de bestaande dassenburchten.

 

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ir. L. de Graaf (06 17 58 90 60)

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief