U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Van twee agrarische bedrijfslocaties naar twee vrijstaande woningen, Gelderse Vallei

Van twee agrarische bedrijfslocaties naar twee vrijstaande woningen, Gelderse Vallei

Schetsvoorstel locatie
boerderij
impressie schuren

Aanleiding en doel
Om een goede afweging te kunnen maken of het verstandig is om opnieuw te investeren of om op termijn te stoppen, hebben twee agrarische ondernemers in de Gelderse Vallei Agroplan om advies gevraagd. Dit advies heeft geleid tot een functieveranderingstraject. Het doel van dit project is om op twee locaties de agrarische functie om te zetten in een woonfunctie en het realiseren van twee vrijstaande woningen.

Werkwijze
Agroplan heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de twee aangrenzende agrarische bedrijfslocaties. Vervolgens is een schetsvoorstel opgesteld en een principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft hierop in principe akkoord gegeven. Het is nu aan de ondernemers om de volgende stap te zetten.

Ontwerp
De locatie ligt in het kleinschalige kampenlandschap. Om de kleinschaligheid van dit landschapstype te versterken worden de kavelgrenzen benadrukt met verschillende beplantingstypen. Door extra verevening in het plan toe te passen, was de gemeente bereid om een extra inrit toe te staan. De positionering van de vrijstaande woningen zorgt voor voldoende privacy geeft beide woningen een uitzicht op het achterliggende landschap. Daarnaast zorgen de geïntegreerde bijgebouwen er voor dat het gezamenlijk erf de benodigde eenheid en rust uitstraalt.

Resultaat
In 2007 is dit project gestart. Inmiddels is een principe-akkoord van de gemeente ontvangen.

Doorwerking
De realisatie van dit project draagt bij aan het beleid om verrommeling van het buitengebied door leegstaande stallen tegen te gaan. Met de landschappelijke inpassing van zowel het oude als het nieuwe erf wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

Contact
ing. E. (Erwin) Zark, Landschapsontwerper
tel: 06 - 24 16 38 34, erwinzark@agroplan.nl
Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief