U bent hier: Agroplan / Multifunctionele landbouw / Omvorming melkveebedrijf naar multifunctionele landbouw, Zuidelijke IJsselvallei

Omvorming melkveebedrijf naar multifunctionele landbouw, Zuidelijke IJsselvallei

Multifunctionele landbouw
impressie 1 bedrijfslocatie
Het bedrijf
Het bedrijf
impressie landerijen
impressie landerijen

Aanleiding
Vanwege bedrijfsovername door de zoon van de huidige agrarische ondernemer is onderzoek gedaan naar vormen van verbrede landbouw die aansluiten bij de wensen van de nieuwe ondernemer en die daarnaast zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf beslaat 45 hectare grond en is gelegen in de zuidelijke IJsselvallei (Gelderland).


Doel
Het doel van de omvorming is realisatie van een toekomstgerichte en duurzame agrarische bedrijfsvoering die aansluit bij de wensen van de bedrijfsopvolger.

Werkwijze
Agroplan is gestart met een planologisch en beleidsmatig onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. Daarnaast heeft een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) de vaardigheden en kwaliteiten van de bedrijfsopvolger in beeld gebracht. Deze gegevens en gesprekken met de opdrachtgevers hebben geleid tot de omvorming naar een duurzaam multifunctioneel agrarisch bedrijf.

Ontwerp
In het ontwerp is een geleidelijke overgang gecreëerd van intensief agrarisch gebruikte gronden naar bestaande natuur (bos en poelen). De natter gelegen gronden worden onder agrarisch natuurbeheer gebracht. Een bestaande berging wordt omgevormd tot paardenstal en de melkveestallen naar stallen voor vleesvee. Eén van de stallen wordt omgevormd tot multifunctionele ruimte, met uniek uitzicht op de stal. Auto’s parkeren achter de opstallen waardoor de agrarische uitstraling blijft bestaan. Eén sleufsilo komt te vervallen in verband met parkeren.

Resultaat
In de herfst van 2009 is Agroplan met dit project gestart, de planvorming is in de zomer van 2010 afgerond. Het melkveebedrijf wordt omgevormd naar een bedrijf dat zich richt op het fokken van vleesvee met daarnaast duurzame energiewinning, natuurbeheer, het kweken van gewassen, stallenverhuur en het exploiteren van een multifunctionele ruimte. Binnen de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en wordt in eigen energie voorzien door de plaatsing van zonnepanelen. Door de mix van functies zal een stabiele onderneming ontstaan die klaar is voor de toekomst.

Contactpersoon
ing. E. (Erwin) Zark, Landschapsontwerper, tel: 06 - 24 16 38 34, erwinzark@agroplan.nl 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief