Ontwerp De Adelaar

 

Ontwerp
De Adelaar ligt op de overgang van een stroomrug naar het beekdal van de Voorsterbeek. Bij het ontwerp is rekening gehouden met deze overgang. De inrichting van het kampeerterrein is daarom dicht begroeid rond de boerderij en open richting het landschap. Plaatsen worden gedefinieerd met laagblijvende streekeigen beplanting.

Doorwerking
De aanleg van de oude waterloop draagt bij aan de doelstellingen van het waterschap om de kwaliteit van de Voorsterbeek te verhogen. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen van de provincie voor de realisatie van de EHS. De restauratie van de monumentale schuur draagt bij aan het behoud van cultuurhistorie in zuidelijke IJsselvallei.

Contact
Ir L. (Lara) de Graaf, Directeur / Landschapsarchitect BNT
tel: 06 – 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>