Projectbeschrijving De Adelaar

  Van melkveebedrijf naar vleesveebedrijf met camping en natuurontwikkelingVan melkveebedrijf naar vleesveebedrijf met camping en natuurontwikkeling

 Van VVan melkveebedrijf naar vleesveebedrijf  met camping en natuurontwikkeling

De ondernemers van boerderij De Adelaar zijn zelf gestart met het vormgeven van hun toekomstplannen. Om in de toekomst een rendabel bedrijf te kunnen voeren, is het noodzakelijk de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf aan te passen. Zij hebben vanwege beperkte agrarische uitbreidingsmogelijkhedende gekozen voor uitbreiding van de recreatieve tak in combinatie met natuurontwikkeling. 

Werkwijze
Sinds 2009 zijn Agroplan en Noordanus & Partners betrokken bij de plannen voor boerderij De Adelaar. Samen met Acconavm is gestart met de inventarisatie van de wensen en een persoonlijke profielanalyse van de opdrachtgever. Gedurende de concept-vorming bleken de doelstellingen van het waterschap aan te sluiten bij de plannen van De Adelaar: het herstel van een oude waterloop langs de camping. In samenwerking met een architect wordt de monumentale schuur omgevormd naar een multifunctionele ruimte waar groepen ontvangen kunnen worden. 

Resultaat
Inmiddels is het melkvee vervangen door vleesvee en is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de camping. Na wijziging van het bestemmingsplan kan worden begonnen met de terrein werkzaamheden, de aanleg van de oude waterloop en de omvorming van de monumentale schuur.


  

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>