U bent hier: Agroplan / Natuurontwikkeling / Omvorming landbouwgronden naar nieuwe natuur in de Gelderse Vallei

Omvorming landbouwgronden naar nieuwe natuur in de Gelderse Vallei

Schetsontwerp plangebied
winterse impressie plangebied
winterse impressie plangebied

Aanleiding
De rentmeester van de opdrachtgever heeft Agroplan verzocht om door middel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap de landbouwgronden van de opdrachtgever gesubsidieerd om te vormen naar nieuwe natuur.

Doel
Het doel van dit project is om gebruik te maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en zo circa 23 hectare aan landbouwgronden om te vormen naar natuur.

Werkwijze
Agroplan heeft binnen dit project onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om nieuwe natuur te ontwikkelen op de huidige landbouwgronden. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport dat ter beoordeling is voorgelegd aan de provincie Gelderland.

Resultaat
Het project is in de zomer van 2010 gestart en is momenteel bij de provincie Gelderland in behandeling.

Uiteindelijk moet dit project leiden tot de realisatie van circa 23 hectare aan nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur heeft als doel de cultuurhistorische waarde en de (bio)diversiteit binnen dit gebied te versterken. Daarom is onder andere gekozen om het oude landbouwkundige gebruik terug te brengen.

Doorwerking
Het omvormen van de landbouwgronden naar nieuwe natuur draagt bij aan de realisatie van het Gelderse Valleilint. Het Gelderse Valleilint is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft als doel de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug te verbinden.

Contact
ing. E. (Erwin) Zark, Landschapsontwerper
tel: 06 - 24 16 38 34, erwinzark@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief