U bent hier: Agroplan / Nieuwe Landgoederen en Natuurschoonwet 1928 / Rangschikking landgoed onder Natuurschoonwet 1928 in de Ijsselvallei

Rangschikking landgoed onder Natuurschoonwet 1928 in de Ijsselvallei

Inrichtingsschets NSW landgoed
Inrichtingsschets beplanting

Aanleiding en doel
Bij de aankoop van de locatie heeft de nieuwe eigenaar Agroplan verzocht om het geheel te rangschikken onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Door het rangschikken van deze onroerende zaken onder de Natuurschoonwet kan de eigenaar gebruik maken van verschillende fiscale voordelen, zoals de vrijstelling van overdrachtbelasting bij aankoop. Aangezien de opdrachtgever de intentie heeft om een nieuwe woning op het landgoed te realiseren, moesten de maatregelen vanuit de Natuurschoonwet zo worden vormgegeven dat dit tevens zou leiden tot het landschappelijk inpassen van de nieuw te realiseren woning. Om de waarde van de gronden te vergroten is de agrarische bestemming daarnaast ook nog omgezet in een woonbestemming.

Werkwijze
Alle nog bestaande opstallen hebben geen agrarische functie meer en zijn dusdanig vervallen dat er voor gekozen is ze te slopen. Om te voldoen aan de voorwaarden vanuit de Natuurschoonwet 1928 zal circa 1.24.64 hectare aan landbouwgrond worden omgevormd naar natuur in de vorm van bloemrijk grasland. De graslanden mogen niet tot nauwelijks worden bemest en ze mogen alleen gebruikt worden voor beweiding of als hooiland, hiervoor worden beheersmaatregelen vanuit het agrarisch natuurbeheer (SNL) gehanteerd. In het plan voor de beplanting zorgen onder andere de uitbreiding van een houtwal, de aanleg van een boomgaard en iepenlaan en de plaatsing van enkele solitaire bomen ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de Natuurschoonwet.

Resultaat
Begin 2013 is het landgoed officieel gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 en binnenkort zal worden begonnen met de bouw van het landhuis.

Doorwerking

Door het aanleggen van verschillende landschapselementen wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het hier aanwezige landschap.

Contact/Meer informatie
Ir M. (Margriet) Snaaijer, tel: 06 - 206 500 49, margrietsnaaijer@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief