Wat doen we

Agroplan realiseert initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling van kop tot staart. Denk aan:

  •  multifunctionele landbouw
  • functieverandering
  • ontwikkeling landgoederen
  • natuurontwikkeling
  • gebiedsontwikkeling
  • erfinrichting
  • tuinarchitectuur 

Onze dienstverlening houdt niet op bij een mooi inrichtingsplan, maar gaat een stap verder. Wij laten zien welke mogelijkheden een bedrijf, gebied of tuin heeft en werken deze concreet uit. Bedrijven kunnen daarbij gebruik maken van bedrijfsadvies dat inzicht geeft in de rentabiliteit van de vernieuwde bedrijfsvoering.

Concreet kan Agroplan u van dienst zijn met:
• Inrichtingsplannen (nieuwe) erven en landbouwgronden
• Haalbaarheidstoetsing nieuwe economische dragers
• Landschappelijk inpassingsplan nieuwbouwprojecten (Maatlat Duurzame Veehouderij)
• Functieverandering vrijkomende agrarische bedrijfslocaties
• Subsidieaanvragen voor onder andere: natuurontwikkeling, herbestemming monumenten
• Procedures op het gebied van ruimtelijke ordening
• Bedrijfsexploitaties
• Gebiedsvisies en Landschapsontwikkelingsplannen
• Tuinarchitectuur en beplantingsplannen

uS

Download hieronder onze folders over diverse onderwerpen:

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief>